יצירת קשר
hamoshava_logo

תהליכי הרכישה במחיר למשתכן

ברכותינו על זכייתכם! בעמוד זה תוכלו לקבל את כל האינפורמציה הנדרשת לטובת סגירת העסקה, איך זה עובד? לחצו על השלבים:

שלב 1 - הנפקת אישור זכאות
יש להנפיק "אישור זכאות" (עפ”י הקריטריונים המופיעים באתר משרד הבינוי והשיכון) באחת מהחברות (עמידר, מילגם ומרכז אלונים מקבוצת מ.ג.ע.ר) למתן שירותי טיפול בבקשות לסיוע בדיור, ניתן לתאם פגישה או להגיש בקשה מקוונת דרך האתר של מחיר למשתכן בכתובת: http://www.dira.gov.il/zakaut/pages/bakashat_zakaut.aspx למען הסר ספק ניתן גם להשתמש ב"אישור זכאות" של מחיר למשתכן במתכונת הישנה שהינה בתוקף ביום ההרשמה להגרלה. ממולץ לבחון יכולת מימון לרכישה (משכנתא וכו') אין טעם להגיש בקשה אם אין יכולת כלכלית לרכישה.
שלב 2 - תקופת ההרשמה ל-28 יום
במידה ויש ברשותכם אישור זכאות מתאים, תוכלו לבצע רישום דרך אתר משרד הבינוי והשיכון בכתובת : https://dira.moch.gov.il/ProjectsList מומלץ לבחון יכולות כלכליות למימון הדירה טרם הגשת מועמדות להגרלה.
שלב 3 - ההגרלה ורשימת זוכים
מספר ימים לאחר סיום השלב הקודם תתקיים הגרלה ע"י משרד הבינוי והשיכון. ההגרלה הינה על המיקום בסדר בחירת הדירות בפרויקט "פסגת הר יונה" דהיינו, הזוכה בעל מספר הסידורי הנמוך ביותר יבחר ראשון את הדירה בה הוא מעוניין וכך הלאה ע"פ הסדר, הודעה על שמות הזוכים ומספרם הסידורי בהגרלה לבחירת הדירה תשלח בדוא”ל ע”י משרד הבינוי והשיכון. הודעה תישלח גם לנרשמים אשר לא עלו בהגרלה. פעילות הדיירים אין צורך בשלב זה לפנות לחברה. חברת אדר בעמקים תצור עמכם קשר ותזמן אתכם באופן יזום עפ"י סדר ההגרלה להדרכות ובחירת הדירה.
שלב 4 - הצגת הפרויקט
פעילות חברת אדר בעמקים לאחר ההגרלה ופרסום רשימת הזוכים, חברת אדר בעמקים תזמן את כל הזוכים להדרכות אישיות/ קבוצתיות בהן יינתן כל המידע הנחוץ לצורך המשך התהליך ובחירת הדירה. פעילות הדיירים בשלב זה על הרוכש לגבש החלטה לגבי הדירה אותה ירצה לרכוש ( בניין, דירה). מומלץ להכין רשימת עדיפויות לפי מיקומכם בהגרלה. לדוגמא, מקום 10 יכין 11 אפשרויות, מקום 20 יכין 21 אפשרויות וכך הלאה. מודגש כי אין התחייבות כלשהי מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת. הנ"ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה.
שלב 5 - בחירת הדירה
הגעת הזוכים עפ"י זימון לבחירת דירה. במעמד זה יציגו הזוכים את האסמכתאות הנדרשות כגון: הודעת זכייה, אישור זכאות ותעודת זהות (לא רישיון נהיגה). במעמד זה יחתמו הרוכשים על טופס בחירת הדירה וקביעת לוח תשלומים. טופס בחירת הדירה יהווה אסמכתא להכנת חוזה מכר על הדירה ולא תהיה אפשרות לרוכש לשנות את הבחירה. אי הגעה במועד ובזמן שנקבע לפגישת "בחירת דירה" עשויה לבטל את זכותכם לבחירת דירה ע"פ החלטת משרד הבינוי והשיכון. מודגש שבמעמד בחירת הדירה חייבים להגיע כל הזוכים הרושמים בטופס אישור הזכייה. פעילות חברת אדר בעמקים נכסים החברה תפנה לכל זוכה (טלפונית/באמצעות דוא"ל) על מנת לזמנו לפגישה אישית לצורך בחירת הדירה המיועדת ובהתאם למיקומו בסדר ההגרלה. במהלך תקופה זו אנו נעדכן מעת לעת באתר זה את מלאי הדירות הקיים בלשונית "בחירת דירה". מומלץ להיכנס ולבדוק על מנת לדעת מראש אילו דירות נותרו פנויות. פעילות הדיירים פגישה עם נציגי החברה , לכל דייר יוקצו עד 45 דקות של פגישה אישית לצורך קבלת ההחלטה, בחירת הדירה וחתימה על חוזה רכישה. ייפויי כוח במקרים הבאים: – אם רק אחד/ת מבני הזוג מגיע חייב יפוי כח מאומת ע"י עו"ד ע"פ נוסח החברה (קישור בהמשך) . אם שני בני הזוג לא יכולים להגיע ומעוניינים לשלוח נציג (אח, אבא, אמא, חבר) הנציג יגיע עם ייפוי כח נוטריוני בלבד ע"פ נוסח החברה (קישור בהמשך). מודגש כי אין התחייבות כלשהי מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת. הנ"ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה.
שלב 6 - חתימת חוזה
הגורם האחראי: חברת אדר בעמקים נכסים בע"מ במעמד בחירת הדירה תינתן אפשרות לזוכים לחתום על חוזה ע"י משרד עו"ד המייצג את החברה. אפשרות זו מומלצת מאוד , תחסוך לכם הגעה נוספת . האפשרות השנייה : מספר ימים לאחר בחירת הדירה תזמן החברה את הדיירים לחתימת חוזה הרכישה. על הזוכים להגיע לחתימת החוזה בליווי המסמכים הנדרשים על פי הנחיות משרד הבינוי והשיכון: אישור זכייה, תעודת זהות ופנקס צ'קים על שם הזוכה. מעמד החתימה האמור בסעיף זה הנו לחתימה על החוזה בלבד. מובהר כי חוזה המכר ונספחיו נבדקו ואושרו ע”י משרד הבינוי והשיכון ולא יתקבלו השגות או בקשות לשינוי הנוסח ולא יתנהל לגביהם משא ומתן משפטי. לנוחיותכם ריכזנו את המסמכים הנדרשים כאן לעיון. טופס בחירת הדירה יהווה אסמכתא להכנת חוזה מכר על הדירה ולא תהיה אפשרות לרוכש לשנות את הבחירה. אי הגעה במועד ובזמן שנקבע לפגישת "בחירת דירה" עשויה לבטל את זכותכם לבחירת דירה ע"פ החלטת משרד הבינוי והשיכון. מודגש שבמעמד בחירת הדירה חייבים להגיע כל הזוכים הרושמים בטופס אישור הזכייה. פעילות חברת אדר בעמקים נכסים החברה תפנה לכל זוכה (טלפונית/באמצעות דוא"ל) על מנת לזמנו לפגישה אישית לצורך בחירת הדירה המיועדת ובהתאם למיקומו בסדר ההגרלה. במהלך תקופה זו אנו נעדכן מעת לעת באתר זה את מלאי הדירות הקיים בלשונית "בחירת דירה". מומלץ להיכנס ולבדוק על מנת לדעת מראש אילו דירות נותרו פנויות. פעילות הדיירים פגישה עם נציגי החברה , לכל דייר יוקצו עד 45 דקות של פגישה אישית לצורך קבלת ההחלטה, בחירת הדירה וחתימה על חוזה רכישה. ייפויי כוח במקרים הבאים: – אם רק אחד/ת מבני הזוג מגיע חייב יפוי כח מאומת ע"י עו"ד ע"פ נוסח החברה (קישור בהמשך) . אם שני בני הזוג לא יכולים להגיע ומעוניינים לשלוח נציג (אח, אבא, אמא, חבר) הנציג יגיע עם ייפוי כח נוטריוני בלבד ע"פ נוסח החברה (קישור בהמשך). מודגש כי אין התחייבות כלשהי מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת. הנ"ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה.

לוח הדירות

כאן תוכלו להתרשם מהדירות המוצעות בפרויקט מחיר למשתכן. בחרו את הבניין הרצוי לצפיה בדירות המוצעות:

מידע חשוב

המחירים אינם סופיים וכוללים הצמדה למדד תשומות הבניה לחודש 12/2016. אין התחייבות כלשהיא מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת. הנ”ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה. תרשים הדירה, צמודותיה והפריטים הכלולים בו לרבות המידות ניתן לצורך התרשמות בלבד. מובהר כי ההדמיות, התוכניות והמפרט הינם לצורך המחשה בלבד ואינה מהווה מצג מחייב מצד החברה, ומובהר כי ייתכן והמבנה ו/או תוכנית הדירה לרבות מידותיה יהיו שונים מהמוצג בהדמיה. את החברה יחייבו החוזה, נספחיו ותוכניות המכר החתומים בלבד. ט.ל.ח.

רשימת מסמכים לעיון והורדה
להורדת קובץ מספרי הבניינים
שאלות ותשובות

1. פרסום מכרז ליזמים על ידי משרד הבינוי והשיכון / רשות מקרקעי ישראל.
2. קיום ועדת מכרזים הבוחנת את ההצעות המוגשות ובחירת ההצעה/ות הזוכות במחיר האטרקטיבי ביותר.
3. פתיחת הרשמה להגרלה בהתאם להחלטת משרד הבינוי והשיכון ומטה הדיור באתר ההרשמה להגרלות.
4. ביצוע הגרלה ופרסום תוצאותיה לכלל המשתתפים.
5. קידום קבלת האישורים הנדרשים על ידי היזם ומשרד הבינוי והשיכון לרבות בדיקת המסמכים: חוזה מכר, מפרט מכר, תמהיל דירות ותכניות.
6. קבלת אישור הועדה המקומית לתכנון ובניה (היתר בתנאים) לפרויקט.
7. זימון הזוכים לכנס הסברה.
8. בחירת דירות וחתימת חוזים. 
תהליך קבלת כל האישורים יכול להארך זמן, אולם אישורים אלה חיוניים על מנת להבטיח את תקינות התהליך ואת זכאותכם המלאה על פי כל הכללים והנהלים הקשורים למיזם ״מחיר למשתכן״. הזמנתכם לכנס יכולה להתקיים גם כעבור כמה חודשים לאחר זכייתכם. אל דאגה, אין זה מלמד דבר על טיב הפרויקט או על יציאתו לפועל, אלא שטרם התקבלו כל האישורים הנדרשים. אך הסבלנות משתלמת!

סדר זכייתך בהגרלה מבטא את מיקומך לבחירת דירה מתוך כלל הזוכים בפרויקט. בהודעת הזכייה שהתקבלה ממשרד הבינוי והשיכון נמצא מספר זכייתך בהגרלה להלן "מספר הזכייה" במידה וזוכה לא מגיע ביום ובשעה שזומן, תהליך הבחירות נמשך לפי המתוכנן, וכל זוכה בוחר ממלאי הדירות הקיים ברגע הבחירה. לאחר שבחר את הדירה לא יוכל לשנות את בחירתו.

עפ"י תקנון מחיר למשתכן, סעיף 10.4 בנושא בחירת דירה :במקרה שאחד מבני הזוג הזוכים, אינו יכול להגיע במועד בחירת הדירה – על בת או בן הזוג השני להגיע עם ייפוי כוח חתום, וצילום ת"ז של בן או בת הזוג שאינם נוכחים.
במקרה שהזוכה או שני בני הזוג אינם יכולים להגיע, ניתן לייפות בא כוח צד ג' (אח,אבא,חבר), באמצעות ייפוי כוח נוטריוני חתום בידי עורך דין נוטריון.
לחתימת הסכם מכר דרוש ייפוי כח נוטריוני ספציפי עם נתוני הדירה הנרכשת.

בחירת הדירה הינו מועד חד פעמי, אי הגעה משמעה איבוד הזכות לבחירת דירה בפרויקט. במקרים חריגים דחיית מועד בחירת הדירה מותנה באישור משרד הבינוי והשיכון בלבד. כאשרה משמעות היא שלא תבחרו לפי מיקומכם הראשוני בהגרלה, ומלאי הדירות מתוכו תיבחרו יהיה קטן יותר בהתאם.

ההיערכות לבחירת הדירה מתחילה הרבה לפני מועד בחירת הדירה. נתוני הפרויקט הסופיים מוצגים באתר הפרויקט ( נתוני כל דירה, מיקום ,מחיר, הדמיות, חוזה ומפרט), וכל המידע נמסר לזוכים בכנס ההדרכה. בשלב זה עליכם להתכונן ולהכין את רשימת העדיפויות שלכם לבחירת הדירה. לפגישת בחירת הדירה אתם נכנסים לאחר שביצעתם את כל הבדיקות הן לגבי הדירה המתאימה עבורכם, וכמובן יכולת המימון. כאשר תפעלו כך, 45 הדקות יהיו מספיקות בהחלט. בהצלחה!

לא ניתן לערוך שינויים. חוזה המכר נבדק ומאושר על ידי משרד הבינוי והשיכון, בכל האמור לעמידה בחוק המכר דירות ובתנאי המכרז.
תנאי המכרז כוללים את התחייבות הקבלן לגודלי הדירות, למפרט הטכני וללוח הזמנים מול משרד הבינוי והשיכון שאותו אוכף המשרד.

בתנאי המכרז היזם מתחייב למפרט מכר שאותו קבעו גורמים מקצועיים במשרד הבינוי והשיכון. לא ניתן לבצע שינויים / שדרוגים בדירה.
ניתן לקבל זיכוי כספי עבור מס' פריטים כגון:
• ארון מטבח
• ארון אמבטיה (אם מופיע במפרט)
• סוללות למים (כיור, אמבטיה, מקלחת)
• נקודות מאור, בית תקע , נקודות טלפון
סכום הזיכוי מופיע בגוף המפרט הטכני המצורף.

האישור העקרוני הוא השלב הראשון בדרך לקבלת משכנתא לצורך רכישת הדירה.
האישור העקרוני מהווה מסמך ראשוני באמצעותו אתם לומדים האם הבנק מוכן לתת לכם משכנתא ולפי איזה תנאים לאחר שבחן ודירג את מצבכם הפיננסי (הכנסה, ותק תעסוקתי, ערב מלווה (עזרה מההורים) אחוזי המימון מהנכס הנרכש וכו').
למה אני צריך את זה?
קבלת האישור העקרוני חשובה מאד טרם בחירת הדירה בכדי שתהיו בטוחים בכך שהבנק יעניק לכם את המימון עבור רכישת הדירה.
לרוב הריביות שמוצגות באישור העקרוני מותנות בלקיחת ההלוואה תוך 12 ימים קלנדריים ולכן אין צורך להתייחס לריביות, למסלולי המשכנתא ולתקופת המשכנתא אלא רק לאישור העקרוני על גובה המשכנתא בלבד.
חשוב לדעת – כל עוד לא חתמתם על חוזה לרכישת הדירה הבנק לא מאשר משכנתא באופן ספציפי לפרויקט ולכן יונפק לכם אישור "כללי". רק אחרי שיועבר חוזה הרכישה שלכם עם הפרטים הספציפיים של הדירה שבחרתם הבנק יבדוק את נתוני הדירה הספציפיים וינפיק את האישורים המתאימים.

מה אחוז המימון המקסימלי אותו אני יכול לקבל?
למי שאין ברשותו דירה אחוז המימון המקסימלי אותו מאפשר בנק ישראל הינו עד 75% משווי הנכס בכפוף לתנאים של בנק ישראל.
אחוז המימון בתכנית מחיר למשתכן?
בתכנית מחיר למשתכן מחשבים את אחוז המימון ביחס לשווי הדירה בשוק החופשי ולא ביחס לעלותה במסגרת פרויקט "מחיר למשתכן".
בשונה מרכישה בפרויקט רגיל בו אחוז המימון מחושב לפי עלות הדירה ברכישתה.
ולכן מתאפשר מצב שאחוז המימון ביחס למחיר הדירה עולה על 75% ובתנאי שהתקיים התנאי הבא:
הרוכש מחוייב להעמיד הון עצמי שלא יפחת מ 10% מעלות הדירה המוזל לפי מחיר למשתכן , כאשר 10% הון עצמי לא יפחתו מסך של 100,000 ש"ח.
בפרויקט "פסגת הר יונה " זכאים למענק מהמדינה בגובה 60,000 ש"ח אשר ישמש כחלק מההון העצמי הנדרש.

במידה והבנק יאשר את אחוז המימון על פי שווי השוק של הדירה, הוא ידרוש טרם ביצוע המשכנתא ביצוע שמאות ע"י שמאי חיצוני (עפ"י רשימה של הבנק) שיאשר את שווי השוק.
כך לדוגמה, עבור דירה שמחירה -1,000,000 ₪ ושוויה מוערך ב- 1,200,000 ₪ ניתן לקבל משכנתא של 75% מ- 1,200,000 ₪ = 900,000 ₪. 900,000 ₪ על בית שנרכש ב- 1,000,000 ₪ = 90%.
חשוב לדעת – כמו בכל משכנתא הבנקים רשאים לסרב לתת משכנתא ללקוחות או לתת אחוז מימון נמוך יותר .הכל לפי שיקול דעתו של הבנק ובהתאם לנתונים האישיים של מבקש המשכנתא.
ולכן אין להסתמך על כך שהבנק יאשר בוודאות 75% או יותר למשכנתא ועליכם לבדוק זאת מראש.
מומלץ לקבל יעוץ חיצוני מיועץ משכנתאות פרטי, כדי לחסוך הרבה מאוד כסף.

תיאום פגישה